بزرگترین شبکه جهانی کانتر استرایک

انواع بازيهاي انلاين از جمله کانتر و ... و ip هاي روز جهاني و بازیهای مختلف و......

برای بازی کردن انلاین کانتر استرایک ۱.۶ نیاز به سرور یا همون IP هایی خوب دارید که در آن بازی کنید

من تعدادی سرور خوب در این پست قرار دادم

۱۷۳.۲۴۴.۱۷۶.۲۱۷:۲۷۰۱۵

GameZone.ir|CS 1.6|PUBLIC Server|Pishgaman : 85.9.77.142:27015
RapGame.IR Counter-Strike 1.6 Server : 85.185.171.202:27015
RapGame.IR |CS Deathmatch : 85.185.171.202:27017
RapGame.IR Counter-Strike 1.6 Match Server: 85.185.171.202:27016
Hamyar AIM Counter Strike: 80.191.122.17:27016
No.1 | CS 1.6 Game Server by GameZone.ir: 85.9.77.142:27010
SHATEL Gaming|CS 1.6|DeathMatch Server: 85.15.54.220:27020
GameZone.ir|CS 1.6|Steam Server: 85.9.77.142:27016
SHATEL Gaming|CS 1.6|Public Server: 85.15.54.220:27015
Hamyar Counter Strike: 80.191.122.17:27015
RapGame.IR Counter-Strike 1.6 Server: 85.185.171.202:27018
SHATEL Gaming|CS 1.6|AIM-AWP Map's Server: 85.15.54.220:27019
SHATEL Gaming|CS 1.6|Biohazard: 85.15.54.220:27018
SabGame.ir|ParsOnline|C.S 1.6 : 91.98.64.181:27015
iPlay.ir | CS 1.6 | Match Server: 85.9.77.142:27020
Gsgame.ir|CS 1.6|Match Server| Gilass: 217.219.42.142:27016
SHATEL Gaming|CS 1.6|Match Server: 85.15.54.220:27016

این هم سری دیگه ای از یرور ها

85.9.77.134:27015  : 
GameZone.ir|CS 1.6|PUBLIC Server|Pishgaman : 85.9.77.142:27015
GameZone.ir|CS 1.6|Steam Server : 85.9.77.142:27016
Cyb3r-Gam3r | CS 1.6 Game Server by GameZone.ir : 85.9.77.142:27010
HAMYAR | AIM Server : 80.191.122.17:27016
HAMYAR | Deathmatch Server : 80.191.122.17:27018
HAMYAR | Public Server : 80.191.122.17:27015
HAMYAR | Zombie | Server : 80.191.122.17:27017
SHATEL Gaming|CS 1.6|Public Server : 94.183.220.220:27015
SHATEL Gaming|CS 1.6|Zombie Plus+ : 94.183.220.220:27017
87.107.20.99:27013  : 1 WCG.IR Mach Server
WCG.IR Mach Server2 :  85.185.40.11:27001
WCG.IR Public Server 1 :  87.107.20.99:27014
WCG.IR Public Server 2 :  85.185.40.11:27000
WCG.IR DeadMach Server :  87.107.20.99:27015
 
این هم سرور هایی که سرعت بازی در انها بهتر یعنی نیاز
به سرعت کمتری است
 
 

79.175.168.34:27016----------------------------------------------EL!te crew

Cs.Mastergame----------------------------------------------10.56.130.133:27015=

Ahvaz-Matrissnet----------------------------------------------10.232.25.150:27015

Tropix-----------------------------------------------10.7.229.202:27014

=Cs.nini----------------------------------------------79.175.167.90:27015

Gun Master-----------------------------------------------10.7.229.202:27019

GabrieL-----------------------------------------------10.7.229.202:27011

Xenocide------------------------------------------------10.69.53.37:27015

ReBoRN---------------------------------------------79.175.167.88:27015

10.7.229.198:27000 ----------------------------------------------Plus Match Server
10.7.229.198:27002 ----------------------------------------------
DeaD Or Alive Match Server
10.7.229.198:27004-----------------------------------------------
WinstoN Match Server
10.7.229.198:27008 ----------------------------------------------
NHZ Match Server
10.7.229.198:27010 ----------------------------------------------
Nexus Match Server
10.7.229.198:27011 ---------------------------------------------
Gabriel Match Server
10.7.229.198:27014 ----------------------------------------------
Tr0PiX Match Server
10.7.229.198:27015 ----------------------------------------------
NutreX-GSN.IR PuBliC Server
10.7.229.198:27016 ----------------------------------------------
cullenS Match Server
10.7.229.198:27017 ----------------------------------------------5
idiots Match Server
10.7.229.198:27018-----------------------------------------------
New ClaN Match Serve--10.7.229.198:27020

طرز بازی کردن انلاین و چگونه قرار دادن این ایپی ها در بازی را در صفحه

نخست وبلاگ قرار دادم